ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ "ΙΔΡΥΜΑ ΤΣΑΡΟΥΧΗ"


Στις 19 Νοεμβρίου επισκεφθήκαμε το Ίδρυμα "Γιάννη Τσαρούχη" στο Μαρούσι



Τα παιδιά ζωγραφίζουν εμπνευσμένα από τη ζωγραφική του Γιάννη Τσαρούχη